IVF-ICSI Procedure in DR. ShterevHospital

Инвитро IVF/ICSI процедурата при нас - акценти

- Инвитро/ICSI процедурата е със средна продължителност от около 15 дни от първия ден на стимулацията до трансфера на ембриони;

- Десет дни след ембриотрансфера се прави кръвен тест за бременност, отчитащ т.нар. бета ЧХГ. На 12ия ден се прави уринарен тест за бременност в домашни условия. При положителен тест за бременност първият ултразвуков преглед се прави 20 дни след ембриотрансфера;

- Проф. Таня Тимева, завеждащ Отделение по асистирана репродукция: „В изминалите години специалистите от екипа на проф. Атанас Щерев сме помогнали на над 6000 семейства да чуят Благата вест за зачеването с тяхното чакано бебе!“

Инвитро (IVF), ИКСИ (ICSI) - процедурата при нас

 1. Съставяне на стимулационен протокол за инвитро/ИКСИ процедура
  Преди започване на инвитро/ИКСИ процедурата лекарят уточнява стимулационният протокол. Видовете стимулационни протоколи са:

  • Спонтанен (естествен) цикъл – целта е аспириране на 1 зряла яйцеклетка с добро качество;

  • Лимитиран цикъл (минимална стимулация) – целта е аспириране на по-малко от 4 зрели яйцеклетки с добро качество;

  • Контролирана овариална хипиперстимулация (КОХ) – целта е аспириране на 4-15 зрели яйцеклетки с добро качество:
  о Дълъг протокол – започва с подтискане на яйчниковата функция от 21ия ден на предходния менструален цикъл. Продължителността на КОХ е 20-25 дни;
  о Къс протокол – стимулацията започва от 2ия ден на менструалния цикъл. Продължителността на КОХ е 10-12 дни.

  За първи ден на менструалният цикъл се приема първият ден на ясно изразеното менструално кървене, ако кървенето е настъпило вечерта за начален ден се брои следващия ден.
 2. Изследвания съгласно Наредба 28 за дейности по асистирана репродукция (Издадена от Министерството на здравеопазването, Обн. ДВ. бр.55 от 6 Юли 2007г., последно изм. ДВ. бр.34 от 15 Април 2014 г.)

  - за жената: СПИН, Сифилис, Хепатит В, Хепатит С, Микробиология на влагалищен секрет, Цитонамазка.
  - за мъжа: СПИН, Сифилис, Хепатит В, Хепатит С, Микробиология на еякулат.
 3. Попълване на информирани съгласия за провеждане на Инвитро/ИКСИ процедура
 4. Контролирана овариална хиперстимулация (КОХ):

  Контролираната овариална хиперстимулация има за цел да стимулира образуването на множество зрели яйцеклетки. Добиването на по-голям брой яйцеклетки дава възможност в последващото лабораторно оплождане да се получат повече ембриони, което значително увеличава шансовете за забременяване. Стимулацията се извършва чрез прилагането на медикаменти по схема (напр. Elonva, Gonal F Pen, Puregon Pen, Merional, Fostimon, Menogon и др.).

  Отговорът на яйчниците на стимулацията се мониторира чрез серия от ултразвукови прегледи и изследване нивата на Estradiol в кръвта. По време на ултразвуковите прегледи се проследяват броя и размера на образуваните фоликули, както и дебелината на маточната лигавица. За предотвратяване на овулация се изследват нивата на LH в кръвта и се прилагат медикаменти за нейното подтискане (напр. Cetrotide, Orgalutran). Контролираната овариална хиперстимулация продължава до наличието на следните условия:
  o водещите фоликули са достигнали диаметър от над 18 мм;
  o дебелината на маточната лигавица е поне 8 мм;
  o нивата на Estradiol кореспондират с броя на нарастващите фоликули (над 250 pg/ml/фоликул).

  Когато са налице описаните условия, ще Ви бъде поставен човешки хорион гонадотропин – HCG (напр. Pregnyl, Ovitrelle, Choriomon), с цел стартиране процеса по узряване на яйцеклетките. От този момент ще преустановите поставянето на медикаментите за овариална хиперстимулация. Обичайно HCG инжекцията се поставя 36 часа преди пункцията на фоликули.

  Няколко дни преди пункцията на фоликули ще ви бъдат назначени лабораторни изследвания, резултатите от които важат до 7 дни. Това са: СУЕ, ПКК, Глюкоза, АсАТ, АлАТ, Протромбиново време, Фибриноген, аРТТ и др.

  Допълнително ще проведете и консултация с анестезиолог и/или кардиолог, която се назначава преди всяка пункция. По време на тези консултации ще попълните въпросник относно предходни оперативни интервенции, алергии към медикаменти, кръвопреливания, хронични заболявания и др. Измерва се кръвно налягане, ЕКГ, прави се преглед на резултатите от назначените изследванията.
 5. Пункция на фоликули
     
  Подготовка за пункцията:
  Пункцията на фоликули се извършва приблизително 36 часа след поставянето на HCG инжекцията. Трябва да преустановите приема на храна и течности след 22 ч. на предходната вечер и да постъпите в болницата 45 минути преди определения Ви за пункцията час, „гладна и жадна.” Непосредствено преди пункцията ще Ви бъдат направени следните процедури:
  o клизма – това е една от задължителните процедури преди пункция. Целта е да се изчисти чревното съдържимо от крайните отдели на дебелото черво, разположени в малкия таз – много често пълните черва затрудняват достъпа до яйчниците;
  o тоалет – състои се в отстраняване окосмяването на интимните части и се прави с цел намаляване риска от инфекции по време на пункцията. Тази процедура можете да извършите и в домашни условия;
  o поставяне на абокат – пластмасова стерилна канюла за еднократна употреба, предназначена за хващане на периферен венозен съд. Целта на поставянето на абокат е да бъдете подготвени в случай на необходимост от предприемане на допълнителни мерки – прилагане на лекарства, хемотрансфузия и др.

  Провеждане на пункцията на фоликули:
  Достъпът е вагинален, под ултразвуков контрол и краткотрайна венозна анестезия и се провежда под наблюдението на анестезиологичен екип. С помощта на аспирационна игла, поставена на накрайника на ултразвуковия апарат, се преминава през вагината, като по този начин се осигурява достъп до яйчниците. Фоликулите се аспирират и се предоставят на ин витро лабораторията, където се промиват, определя се броя на добитите яйцеклетки и тяхното качество. Процедурата продължава, докато се провери съдържанието на всички фоликули и от двата яйчника. Броят на фоликулите не кореспондира с броя на добитите яйцеклетки. Възможно е някои фоликули да не съдържат яйцеклетка. Трансвагиналната пункция на фоликули е сравнително безопасна процедура. По време на нейното протичане не се усеща никаква болка. Обикновено отнема около 15 – 20 минути, в зависимост от броя на фоликулите.

  След процедурата
  След процедурата е необходимо да останете под активно наблюдение в болницата за около 4 часа с цел проследяване на състоянието Ви след манипулацията – измерване на кръвното налягане и пулса. След втория час можете да приемате малки количества вода и храна. Ще бъдете раздвижена и лекуващият лекар ще Ви направи ултразвуков преглед. Възможни са зацапващо кафеникаво кървене, леки болки в таза и коремната област, гадене. Ако някои от тези симптоми се обостри, незабавно трябва да уведомите Вашия лекуващ лекар. Препоръчително е следващите 24 часа да не шофирате.

  В дните между пункцията и ембриотрансфера е ще поддържате връзка с Вашия лекуващ лекар и ембриолога, за да получите информация за развитието на ембрионите и да уточните деня и часа на ембриотрансфера.
 6. Предоставяне на семенна течност от партньора
  В деня на пункцията, партньорът предоставя семенна течност. Задължително е да е спазено условието за полово въздържание в рамките на 3 – 5 дни преди това. През този период не се препоръчва и прием на алкохол в големи количества (така например допустим е приема на чаша бира или вино). Ако въздържанието е по-дълго от 7-10 дни, е възможно семенната течност да е с влошени показатели. Семенната течност се получава чрез мастурбация в специално обособено за целта помещение, снабдено с всички необходими удобства. Препоръчително е, преди мастурбация, мъжът да измие ръцете и гениталиите си със сапун и топла вода и да се подсуши с чиста кърпа. Материалът се събира в стерилен контейнер.

  В случай, че партньорът е възпрепятстван и няма възможност да даде материал в деня на пункцията, може да го направи преди това. В този случай семенната течност се замразява и впоследствие размразява в деня на пункцията. Полученият материал се обработва с цел получаване на достатъчна концентрация качествени сперматозоиди за последващата процедура на оплождане.

  В случаите, когато се извършва инвитро/ИКСИ процедура с донорски сперматозоиди, пациентката предварително е получила цялата информация за наличните донори в криобанката. Медицински комплекс “Д-р Щерев” използва материал от Cryos International- сертифицирана спермална банка базирана в Дания, одобрена от Агенция по трансплантация и всички процедури по набиране на донори, транспорт и съхранение на материалите, отговаря напълно на българското законодателство (Наредба № 28 от 20 юни 2007 г. на МЗ).

  Всички донори са изследвани за трансмисивни заболявания и имат направен генетичен скрининг. Съгласно българското законодателство, донорството е анонимно.

  Предварително се предоставя каталог с донори, в който е включена информация за раса, националност, цвят на очите, коса, ръст, тегло, професия и кръвна група.

  Съществуват и донори с т.нар. разширен профил, със снимки на донорите, като деца и допълнителна информация за родословието му. Някои от донорите пишат и есета на тема „Защо станах донор?”, откъдето може да се види и почерка на донора. Обикновено се избират 3 донора, които се подреждат по желание. Причината за това е, че поради големия брой процедури, материалът от първия донор може да бъде изчерпан.
 7. Оплождане:
   Получените след оплождането ембриони се отглеждат между 3 – 5 дни в лабораторни условия. За да се осигури комфорт на Вашите ембриони, този „престой” е при условия, максимално близки до тези във матката на жената. Това става чрез:

  o инкубатори, поддържащи телесна температура, определени нива на влажност и концентрация на СО2.
  o среди за култивиране, чийто състав се доближава максимално до условията в маточните тръби и матката.

  Какво се случва с Вашите ембриони в инкубаторите:
  o ден 0 (деня на пункцията): аспирираните при фоликуларната пункция яйцеклетки се преглеждат под микроскоп, класифицират се според качеството и зрелостта им и се поставят в специална среда за култивиране. Няколко часа след това, в зависимост от тяхната зрялост, към всеки от тях се прибавят 50-200 хиляди сперматозоиди (при класическо ин витро оплождане). Поставят се в етикирано петри в инкубатор;
   
  o  Много често, при влошени параметри на семенната течност (недостатъчна концентрация, намалена до липсваща подвижност, голям процент сперматозоиди с абнормална морфология и др.), се прилага методът ICSI. Процедурата наподобява класическото ин витро оплождане, с тази разлика, че с помощта на микроманипулаторна система се избира един сперматозоид, който се инжектира в цитоплазмата на яйцеклетката. Този метод дава шанс да се получи оплождане при много ниска концентрация на сперматозоиди в семенната течност, при силно нарушена подвижност, както и в случаите на микрохиругично вземане на сперматозоиди (PESA/TESE) от тестисите на партньора.

  o ден 1: на следващия ден яйцеклетките се проверят за оплождане. Признаците на оплождане се изразяват в появата на два пронуклеуса – 2PN (един от сперматозоида и един от яйцеклетката);
         
  o ден 2: оплодените яйцеклетки вече са започнали деленето си – нормално делящите се ембриони са между 2 и 4 клетки, наречени бластомери;
         
  o ден 3: при правилно развитие, ембрионите най-често имат средно 8 бластомера;   
   
  o ден 4: развитието на ембрионите продължава;      
   
  o ден 5: в повечето случаи, ембрионът достига до стадий „компактизация”.
 8. Лутеална поддръжка:
  След фоликулярната пункция Вашият лекар ще Ви предпише прогестеронов препарат, под формата на вагинални капсули, с цел подобряване условията за имплантация на ембриона. Вагиналните капсули се поставят три пъти дневно, до деня на теста за бременност. В случай на положителен резултат, приемът се продължава до 12тагестационна седмица.
 9. Ембриотрансфер:
  Ембриотрансферът представлява поставяне на ембриони обратно в кухината на матката. Най-често процедурата се извършва на третия или петия ден след деня на пункцията на фоликули, макар да е възможно това да случи и на четвъртия ден. При насрочена дата за ембриотрансфер е необходимо да постъпите в болницата 45 минути преди определения Ви час за манипулацията. Преди извършването на самата процедура ще Ви бъдат приложени медикаменти с успокояващо и мускуло-релаксиращо действие (инжекционно приложение).

  Трансферират се между 1 и 3 ембриона. Целта е да се увеличи максимално шанса за настъпване на бременност и едновременно с това да се намали вероятността от настъпване на многоплодна бременност. Решението за деня на ембриотрансфера и броя ембриони е индивидуално за всяка жена, зависи от степента на развитие на ембрионите, техния брой, поредността на Вашия опит и възрастта Ви. Това решение е много важно и се взима съвместно с Вас, лекуващия лекар и ембриолога.

  Процедурата по трансферирането на ембрионите е напълно безболезнена и трае няколко минути. Ембрионите се поставят в матката с помощта на специален тънък катетър през цервикалния канал. Процедурата е подобна на вземането на цитонамазка и не се налага анестезия. След трансфера е препоръчително да останете в болницата още 1 час и да си почивате през останалата част на деня.

  Ембрионите, които не са трансферирани и са с добро качество, ако има такива, могат да се замразят и да бъдат използвани при следваща процедура при т.нар. размразен ембриотрансфер (FRET).
  След ембиротрансфер не се налага да лежите непрекъснато. Желателно е да избягвате силните физически натоварвания (бягане, гимнастика, плуване), както и да не вдигате тежко. Повече за това какво трябва и не трябва да правите след ембриотрансфер, можете да прочетете в нашата листовка „След ембриотрансфер”.
 10. Тест за бременност
  Десет дни след ембриотрансфера се прави кръвен тест за бременност, отчитащ т.нар. бета ЧХГ. На 12ия ден се прави уринарен тест за бременност в домашни условия. При положителен тест за бременност първият ултразвуков преглед се прави 20 дни след ембриотрансфера.ВИЖТЕ СПИСЪК С НАШИТЕ ЛЕКАРИ, РЕПРОДУКТИВНИ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ ТУК

ЗАПИШЕТЕ ЧАС ЗА ПРЕГЛЕД ЗА ИЗБРАНИЯ ОТ ВАС СПЕЦИАЛИСТ, КАТО СЕ ОБАДИТЕ НА ТЕЛ. 02 920 09 01 ИЛИ КАТО ИЗПОЛЗВАТЕ ЕЛЕКТРОННАТА НИ ФОРМА

Видео: Как протича една инвитро/ICSI процедура

Гледайте нашето анимирано видео, в което по достъпен и забавен начин представяме накратко какво представлява и през какви етапи преминава една инвитро процедура.

Инвитро оплождане (IVF) - обобщение

Основната цел на нашия екип при лечение чрез инвитро методиката е постигане на бременност. За осъществяване на тази цел, ние работим усърдно, за да поддържаме високо качество на медицинските грижи. Полагаме всички усилия, за да усъвършенстваме постоянно знанията и техниките, които прилагаме. Ето какво ни прави успешни:
• прилагане на най-новите технологии и клинични методи за лечение на безплодие;
• съвременна високотехнологична апаратура;
• екип от доказани и опитни професионалисти;
• поддържане на стриктен контрол на качеството;
• продължаващо обучение на специалистите по репродуктивна медицина в България и чужбина;
• осигуряване на професионална емоционална подкрепа в хода на лечението.

В Медицински комплекс „Д-р Щерев” успешно се прилагат нови техники за подобряване изхода от ин витро процедурите, като IMSI, Spindle View, MACS, асистиран хетчинг с лазер, калциева активация и други. Повече информация за допълнителните нови техники при IVF/ICSI процедура, можете да прочетете от секция „Допълнителни техники при инвитро“