Видео: Подготовка преди опити за зачеване

Гледайте нашето специално видео, в което по забавен и разбираем начин описваме няколко важни съвета за подготовката на мъжкия и женския организъм преди опити за забременяване. Зачеването на живо и здраво дете може да стане спонтанно – без планиране и подготовка. Но ако решите да подходите отговорно към създаването на нов живот, нашият първи съвет е: Планирайте! Предварителните стъпки ще намалят евентуалното вредно влияние на външните и вътрешните фактори, а телата ви ще са готови за зачеването на бебе.

Видео: Съвети при опити за зачеване

Гледайте обяснително рисувано видео, в което ще получите ценни съвети по време на опитите за зачеване. Акцентът е поставен върху изчисляването на „фертилния прозорец“ или дните, когато двойката има най-големи шансове да постигне бременност. Ще получите насоки по какъв начин да проверите дали се е стигнало до бременност и кога точно е най-добрият период за потвърждаване на успешното  зачеване.