spirala

Обща информация

 

 

 

Още преди създаването на Медицински комплекс “Д-р Щерев”, проф. Атанас Щерев, с част от сегашния екип, полага основите по прилагането на съвременните методи за лечение на стерилитета в България. С над 25 годишен опит в асистираната репродукция на своите специалисти, Медицински комплекс “Д-р Щерев” е пионер в прилагането на АРТ в България.

Чрез своите висококвалифицирани лекари, ембриолози, специалисти по здравни грижи, модерна база и високотехнологично оборудване съобразно най-високите международни стандарти на пациентите се предлагат  съвременни асистирани репродуктивни технологии и методи.

Лекари и ембриолози от екипа на Медицински комплекс “Д-р Щерев” са членове и участват във важни комисии на Европейската асоциация по човешка репродукция и ембриология (European Society of Human Reproduction and Embryology–ESHRE). Национални представители на България към Комитета на националните представители ESHRE с 4-годишен мандат са доц.Таня Тимева (от 2011 г. до 2014 г.), д-р Петя Андреева (от 2014 г. до 2017 г.) и биолог-ембриолог д-р Таня Милачич, PhD. (от 2011 г. до 2014 г.). От 2011 г. д-р Таня Милачич е и единственият представител на България в Специалната група по интереси „Репродуктивна генетика” към ESHRE.

Ембриолозите на Медицински комплекс “Д-р Щерев” са положили успешно изпитите за “Клиничен ембриолог/Clinical embryologist” и притежават сертификат от ESHRE за тази квалификация. Трима от тях притежават и сертификат в категория “Старши клиничен ембриолог/Senior clinical embryologist” издаден от ESHRE.

 От 2001 г. болницата участва в Европейския IVF мониторинг (European IVF monitoring -EIM), представяйки информация за броя на извършените АРТ процедури и процентът на успеваемост.

Ембриологичнта лаборатория е обородувана със:

  • Ламинарен бокс за ин витро приложения, осигуряващ отлична защита от замърсяване на клетките и тъканите и HEPA филтър гарантиращ ефикасност на пречистване на въздуха;
  • Система за микроманипулации, включваща електронни микроманипулатори Eppendorf  и напълно автоматизиран инвертен микроскоп Leica в комбинация с антивибрационна платформа;
  • CO2 инкубатори, осигуряващи прецизен температурен, СО2 и О2 контрол;
  • Система за 24-часов мониторинг и сигнализация създадена специално за нуждите на асистираната репродукция, позволяваща в реално време да се следят условията в инкубаторите, в които се отглеждат ембрионите (температура, pH или CO2). В случай на отклонение от предварително зададените стойности на проследяваните показатели, сигналната система се задейства и алармира за настъпилата промяна (чрез акустични или оптични сигнали и чрез изпращане на текстови съобщения до ембриолозите.) С внедряването на системата, контролът на показателите става ежеминутен, което дава допълнителна сигурност, че ембрионите в лабораторията се чувстват добре и комфортно във всеки един момент преди имплантацията им;
  • Система за наблюдение в реално време и заснемане развитието на ембриона (Тime-Lapse imaging), осигуряваща постоянно 24-часово наблюдение върху цялостното развитие на ембрионите посредством вградена микро-камера. Наблюдението се осъществява в специален инкубатор, осигуряващ всички необходими условия за развитие на ембрионите, наподобяващи тези във матката на жената. Наблюдавани директно в инкубатора, ембрионите не се подлагат на излишен стрес при изваждането им извън инкубатора с цел ежедневен преглед и оценка на тяхото развитие докато са в ин витро лабораторията;
  • Ново поколение лазерна система, използвана при техниката асистиран хетчинг, позволяваща и биопся на бластомери. Това е най-ефективната лазерна система в света, с високо качество на образа, надеждност и сигурност. Лазерната система дава възможност за по-добра прецизност при извършването на манипулациите, намалява и времето на престой на ембриона извън инкубатора в сравнение с извършването на същите манипулации с други методи използвани преди въвеждането на лазерната система;
  • Sperm Class Analyzer®, разработена от водещият в своята област производител Microptic. Системата за качествен и количествен анализ чрез компютърен софтуер на показателите на семенната течност, използва критериите на СЗО (Световната здравна асоциация). Предимствата на системата са свързани с много високата прецизност и точност, както и с бърз анализ на резултатите. Софтуерът позволява анализирането и по стриктните критерии на Kruger, биологична преживяемост, морфология, ДНК фрагментация на сперматозоиди.